Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Maj 2018

1. Introduktion

På Arenakliniken Halmstad är integritet och säkerhet för våra besökare av största vikt. Arenaklinken Halmstad har åtagit sig att skydda de data du delar med oss. Denna sekretesspolicy förklarar hur Arenaklinken Halmstad behandlar information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person ("Personuppgifter") som samlas in genom användandet av sin webbplats och plattform.

I samband med denna policy definierar Arenaklinken Halmstad termen "Besökare" som en person som besöker vår webbplats (till exempel www.arenaklinkenhalmstad.se).

All information som lagras på Arenaklinken Halmstads plattform behandlas konfidentiellt. All information lagras säkert och är endast tillgänglig av behörig personal. Arenaklinken Halmstad implementerar och upprätthåller lämpliga tekniska, säkerhets- och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och användning och mot oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, stöld eller avslöjande.

2. Insamling och användande

2.1 Allmänt

I följande avsnitt beskrivs vilka uppgifter som samlas in från webbplatsens besökare.

2.2 Webbplats besökare

Genom att besöka denna webbplats godkänner du insamling och användande av dina personuppgifter enligt beskrivningen här. Om du inte godkänner villkoren här anges, besök inte den här webbplatsen. Om det krävs enligt gällande lag, kommer vi att söka ditt uttryckliga samtycke till att behandla personuppgifter som samlats in på denna webbplats eller frivilligt av dig. Vänligen notera att samtycke kommer att vara helt frivilligt. Om du inte lämnar det begärda samtycket till behandlingen av dina personuppgifter, är det dock inte möjligt att använda den här webbplatsen.

Arenakliniken Halmstad kan samla in, registrera och analysera information om besökare på webbplatsen. Vi kan registrera din IP-adress och använda cookies. Arenakliniken Halmstad kan lägga till information som samlas in genom sidvisningsaktivitet. Vidare kan Arenakliniken Halmstad samla in och behandla alla personuppgifter som du frivilligt ger oss i vår webbsida, t.ex. när du registrerar dig för evenemang eller registrerar dig för information och nyhetsbrev.

Sådana personuppgifter kan innefatta din IP-adress, för- och efternamn, din e-postadress, ditt företag och din arbetsnamn.

Arenakliniken Halmstad samlar in data om besök på webbplatsen, inklusive antal Besökare och besök, data om geografisk plats, tid som spenderas på webbplatsen, sidor som har klickats på eller var besökare har kommit från.

2.2.1 Syftet med behandling av personuppgifter

Arenakliniken Halmstad använder de insamlade uppgifterna för att kommunicera med Besökare, anpassa innehållet för Besökare, visa annonser på andra webbplatser till Besökare och förbättra webbplatsen genom att analysera hur Besökare navigerar på webbplatsen.

2.2.2 Delning av personuppgifter

Arenakliniken Halmstad kan också dela sådan information med tjänsteleverantörer eller entreprenörer för att tillhandahålla en efterfrågad tjänst eller transaktion eller för att analysera besökarens beteende på webbplatsen.

2.2.3 Cookies

Cookies är små mängder av information som skickas av en webbplats till en Besökares hårddisk. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Genom att fortsätta besöka webbplatsen godkänner du placeringen av cookies på din enhet. Om du väljer att inte acceptera våra cookies kan vi inte garantera att din upplevelse kommer att vara lika uppfyllande som den annars skulle vara. Vi kan också placera cookies från tredje part för funktionella och marknadsföringsändamål. Användningen av cookies är utbredd och gynnar surfaren. För ytterligare information, se Arenakliniken Halmstad's Cookie Policy.

2.2.4 Länkar till andra webbplatser

Var medveten om att när man besöker vår webbplats, så kan Besökare följa länkar till andra webbplatser som ligger utanför vårt inflytningsområde när de besöker vår webbplats. Arenakliniken Halmstad ansvarar inte för innehållet eller integritestpolicyn för dessa andra webbplatser.

3. Bibehållning och borttagning

Arenakliniken Halmstad kommer inte att behålla data längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket det samlades in eller enligt gällande lagar eller förordningar.

4. Godkännande av dessa villkor

Vi antar att alla besökare på vår webbplats har noggrant läst detta dokument och godkänner innehållet. Om någon inte håller med denna integritetspolicy, bör de avstå från att använda vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy som nödvändighet diktat. Fortsatt användning av Arenakliniken Halmstad webbplatsen efter att ha informerats om sådana ändringar av dessa villkor förutsätter acceptans av den reviderade sekretesspolicyen.

Vi har riksavtal med försäkringsbolag

Copyright © 2015-2023 Arenakliniken Halmstad