Vanliga frågor

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i muskler, leder och nerver. Här följer några exempel på åkommor som kan behandlas effektivt med kiropraktik:
  • Halsrygg: huvudvärk, nackspärr, yrsel
  • Bröstrygg: axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), musarm
  • Ländrygg: ryggskott, ischias
  • Armar/händer: tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar
  • Ben/fötter: knäskador, stukningar, vrickningar

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap - CIOMS. För att få detta erkännandet krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Hur viktigt är det att kiropraktorer har en internationellt godkänd utbildning?

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det - förutom djupgående teoretiska kunskaper - goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod - när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med till exempel mediciner. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?

En kiropraktor med en ECCE (European Council on Chiropractic Education) godkänd utbildning är specialist på problem i muskler, leder och nervsystem. Han eller hon har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig samt helgkurser och arbetsuppgifter som arrangeras i LKR:s regi under det året. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc.

I Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålls på en internationellt godkänd nivå. Leta alltid efter LKR:s logga och LKR när ni letar efter en kiropraktor.

Hur många behandlingar behöver jag?

Generellt kan man säga att akuta smärtor är ganska kortvariga medan långvariga besvär kräver fler behandlingar Efter ditt första besök rekommenderar din kiropraktor en behandlingsplan. Den är individuellt anpassad för just dig och dina förutsättningar. Efter ett akut stadium gör vi en uppföljning där vi kontrollerar funktion och visar lämplig träning.

Hur undersöker en kiropraktor mig?

Undersökningen kan delas in i olika delar.

ANAMNES (Sjukdomshistoria): Kiropraktorn frågar om dina symptom, tidigare besvär,mediciner,olyckor och träning.

INSPEKTION: Hållningsanalys och visuell bedömning av leder och muskler.

PALPATION: Med lätt tryck undersöker kiropraktorn leder, muskler och hud för att identifiera spänningar, svullnader eller hudförändringar

NERUOLOGISK UNDERSÖKNING: Muskelstyrka, reflexer och specialtester för olika område.

ORTOPEDISK UNDERSÖKNING: Specifika test för kroppens leder.

KIROPRAKTISK UNDERSÖKNING: Rörelseanalys av ryggraden där lätta tryck på lederna ger kiropraktorn information om hur ledernas individuella funktion är. Utöver dessa undersökningar kan kiropraktorn lyssna på lungor och hjärta med stetoskop samt ta blodtryck.

Om det behövs remitterar din kiropraktor dig till röntgenundersökning eller till din läkare.

Kan kiropraktorn ta hand om min onda nacke så att den blir bra?

En legitimerad kiropraktor som är medlem i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har en ingående kännedom om nacken och dess problemområden. Många nack- och huvudvärksrelaterade besvär kan behandlas mycket effektivt med kiropraktik. Om de besvär du lider av är av ett sådant slag att kiropraktisk behandling inte är lämplig, kommer din kiropraktor istället att hänvisa dig till den vårdgivare som är bäst lämpad att behandla de besvär du har.

Kan kiropraktorn bota huvudvärk?

Kiropraktik har uppvisat goda resultat i behandling av migrän. I många fall är dessutom det man tror vara migrän i själva verket feldiagnoserad nackhuvudvärk, vilket behandlas mycket framgångsrikt med kiropraktik. Även spänningshuvudvärk behandlas effektivt med kiropraktik.

Är det så att om jag har fått migrän en gång, kommer jag alltid att ha det?

Nej. Ofta går olika slags huvudvärkssymptom över i varandra. Det är vanligt att spänningshuvudvärk går över till att bli nackhuvudvärk, vilket kan övergå till migrän, vilket i sin tur kan förvärra nackhuvudvärken.

Hur lång tid tar det att behandla mina nackbesvär/min huvudvärk med kiropraktik?

Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med nackbesvär/huvudvärk, desto längre tid tar behandlingen. Och ju snabbare störningen åtgärdas, desto mindre risk är det att du får bestående besvär av den.

Hur vet jag när jag är färdigbehandlad?

Kiropraktik kan ofta ha en snabb effekt på smärta från nackbesvär och huvudvärk. Förutom att bli av med din värk så är det viktigt att återställa nackens funktion vilket kan kräva fler behandlingar. När smärtan är borta och funktionen är återställd behöver du diskutera med din kiropraktor om du också behöver fortsatt förebyggande behandling.

Vi har riksavtal med försäkringsbolag

Copyright © 2015-2023 Arenakliniken Halmstad